: 19000

برج مسکونی

: 19000

برج مسکونی

برج باغ ایرانی الهیه تهران

الهیه, منطقه ۱ شهر تهران, تجریش, شهر تهران, بخش رودبار قصران, شهرستان شمیرانات, ایران

متر: 69918

برج مسکونی

متر: 69918

برج مسکونی