هلدینگ املاک اِلف

دفتر مشهد

مشهد احمدآباد بین رضا 13 و 15

  • خواص ذکر شده: 49
  • مشاورین املاک: 7

تماس دفتر مشهد

  • بررسی اجمالی
  • لیست املاک
  • مشاوران
  • نقشه

لیست املاک

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

25,000,000,000

اتاق: 3مستر: 1متر: 150

آپارتمان مسکونی

قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000

متر: 19480

اداری , دفترکار

اتاق: 2مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 140

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 1متر: 78

آپارتمان مسکونی

20,000,000,000

اتاق: 4مستر: 1متر: 78

آپارتمان مسکونی

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی

150,000,000,000

اتاق: 11مستر: 6متر: 700

آپارتمان مسکونی


آقای مهندس نویدزاده

در دفتر مشهد

دیدن املاک من

خانم سفیر صدر علوی

در دفتر مشهد

سفیر خانم جمالی زاده

در دفتر مشهد

سفیر خانم حسینی

در دفتر مشهد

سفیر خانم سمیعی

در دفتر مشهد

سفیر خانم محمدی

در دفتر مشهد

خانم پارسافر

مسئول دفتر مشهد خانم پارسافر

در دفتر مشهد