آقای سامان صنمی

مهندسی فروش املاک سراسری امید در دفتر مشهد

.
به ترتیب :

اتاق: 5متر: 300

اداری , دفترکار

اتاق: 5متر: 300

اداری , دفترکار

اتاق: 4مستر: 4متر: 440

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 440

آپارتمان مسکونی