سفیر خانم صفدریان

در دفتر مشهد

.
به ترتیب :
9,600,000,000
9,600,000,000

اتاق: 4مستر: 1متر: 160

آپارتمان مسکونی

6,500,000,000
6,500,000,000

اتاق: 3متر: 130

آپارتمان مسکونی

اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن

متر: 220

واحد تجاری یا مغازه

اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن
ویلایی حکیم نظامی

رهن و اجاره ویلایی 800 متری دوبلکس حکیم نظامی

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 7متر: 800

ویلایی مسکونی

اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن

اتاق: 7متر: 800

ویلایی مسکونی

اجاره 45,000,000 500,000,000/رهن
اجاره 45,000,000 500,000,000/رهن

اتاق: 4متر: 500

آپارتمان مسکونی

رهن آپارتمان 225 متری 3 خواب احمدآباد مشهد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

اتاق: 3مستر: 1: 225

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1: 225

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3: 302

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 3متر: 320

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 2متر: 300

آپارتمان مسکونی