مهندسی فروش املاک امید دفتر مشهد

سفیر خانم جوان

در مهندسی فروش املاک امید دفتر مشهد

.
به ترتیب :
60,000,000,000

زمین یا ملک کلنگی

60,000,000,000

زمین یا ملک کلنگی

4,625,000,000
خرید فروش آپارتمان بابلسر مازندران

متر: 125

آپارتمان مسکونی

4,625,000,000

متر: 125

آپارتمان مسکونی

5,500,000,000
فروش آپارتمان در ترکیه 05131044
5,500,000,000

متر: 70

برج مسکونی