آقای سامان صنمی

مهندسی فروش املاک سراسری امید در دفتر مشهد

.

اتاق: 4مستر: 4متر: 440

آپارتمان مسکونی

اتاق: 4مستر: 4متر: 440

آپارتمان مسکونی

اتاق: 2مستر: 1متر: 80

اداری , دفترکار

اتاق: 2مستر: 1متر: 80

اداری , دفترکار