45,000,000,000
45,000,000,000
40,000,000,000
12,000,000,000
95,000,000,000

فروش باغ ویلا شاندیز

مشهد - شاندیز
95,000,000,000
  • 4اتاق
  • 4مستر
  • 1100متر
34,200,000,000
  • 4اتاق
  • 2مستر
  • 342متر
150,000,000,000
150,000,000,000
  • 11اتاق
  • 6مستر
  • 700متر