قیمت هر واحد 5,000,000,000 18,000,000,000/قیمت کل ساختمان
قیمت هر واحد 5,000,000,000 18,000,000,000/قیمت کل ساختمان
 • 2اتاق
 • 94متر
اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن
 • 3اتاق
 • 250متر
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 117متر
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 90متر
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
 • 2اتاق
 • 150متر
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
 • 1اتاق
 • 90متر
قیمت 6,815,000,000
ویلایی حکیم نظامی
اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن

رهن و اجاره ویلایی 800 متری دوبلکس حکیم نظامی

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن
 • 7اتاق
 • 800متر
قیمت 80,000,000
 • 3اتاق
 • 200متر
قیمت 37,000,000,000
اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن
 • 3اتاق
 • 170متر