اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
ویلایی حکیم نظامی
اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن

رهن و اجاره ویلایی 800 متری دوبلکس حکیم نظامی

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
اجاره 120,000,000 1,000,000,000/رهن
اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن