خرید فروش آپارتمان طرقبه مشهد
3,800,000,000
3,800,000,000
40,000,000,000

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری شهید صادقی مشهد

مشهد - بلوار سازمان آب (صادقی)
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 170متر
80,000,000,000
 • 9اتاق
 • 685متر
قیمت 4,500,000,000
قیمت 4,500,000,000
 • 2اتاق
 • 102متر
 • 4اتاق
 • 1مستر
 • 160متر
18,200,000,000
18,200,000,000
 • 3اتاق
 • 3مستر
 • 260متر