شروع قیمت 33,000,000,000
شروع قیمت 33,000,000,000
  • 4اتاق
  • 4مستر
  • 300متر
150,000,000,000
150,000,000,000
  • 11اتاق
  • 6مستر
  • 700متر
  • 4اتاق
  • 3مستر
  • 310متر