فروش سوله صنعتی

چناران - شهرک صنعتی
14,000,000,000
تولید سازه های ساختمانی
70,000,000,000