اجاره 12,000,000 50,000,000/رهن
  • 3اتاق
  • 170متر
  • 4اتاق
  • 3مستر
  • 310متر
رهن کامل و قابل تبدیل 600
رهن کامل و قابل تبدیل 600
  • 3اتاق
  • 150متر
اجاره 25 200/رهن
اجاره 8 100/رهن