برج مسکونی چهار باغ تهران قیطریه

تهران , قیطریه

جزئیات

  • کد ملک 1567
  • تهران - قیطریه
  • متراژ بنا 158000 متر
  • متراژ زمین 13680 متر
  • نوع ملک برج مسکونی
  • نوع واگذاری املاک پیش فروش
  • تعداد طبقات: 18
  • تعداد کل واحد: 324
  • واحد در طبقه: 6،4 و 8 واحدی

لیست واحدهای موجود

عنوان نوع ملک قیمت اتاق مستر متراژ بنا تاریخ تحویل

واحد باغ دلگشا

واحد شمال شرقی 1-8 3 1 302 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد شمالی1-8 2 1 152 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد شمال غربی1-8 3 1 305 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد جنوب غربی 1-8 3 1 275 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد جنوبی1-8 2 1 138 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد جنوب شرقی1-8 3 1 263 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد شمال شرقی9-12 3 1 368 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد شمال غربی 9-12 4 2 334 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد جنوب غربی9-12 4 2 350 متر مربع

واحد باغ دلگشا

واحد جنوب شرقی9-12 4 2 334 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد شمال شرقی 1-8 3 1 199 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد شمالی 1-8 2 1 136 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد شمال غربی 1-8 3 1 225 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد غربی 1-8 2 1 152 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد جنوب غربی 1-8 3 1 216 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد جنوبی 1-8 2 1 136 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد جنوب شرقی 1-8 3 1 226 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد شرقی 1-8 2 1 152 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد شمال شرقی 9-12 3 1 286 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد شمالی 9-12 2 1 139 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد شمال غربی 9-12 3 1 325 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد جنوب غربی 9-12 3 1 264 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد جنوبی 9-12 2 1 139 متر مربع

واحد باغ ارم

واحد جنوب شرقی 9-12 3 1 287 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد شمال شرقی 1-8 3 1 200 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد شمالی 1-8 2 1 135 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد شمال غربی 1-8 3 1 225 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد غربی 1-8 2 1 150 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد جنوب غربی 1-8 3 1 200 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد جنوبی 1-8 2 1 134 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد جنوب شرقی 1-8 3 1 199 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد شرقی 1-8 2 1 140 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد شمال شرقی 9-12 3 1 278 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد شمالی 9-12 2 2 139 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد شمال غربی 9-12 3 1 325 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد جنوب غربی 9-12 3 1 248 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد جنوبی 9-12 2 2 139 متر مربع

واحد باغ ماهان

واحد جنوب شرقی 9-12 3 1 255 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد شمال شرقی 1-8 3 1 211 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد شمالی 1-8 2 1 147 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد شمال غربی 1-8 2 2 194 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد غربی 1-8 2 1 134 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد جنوب غربی 1-8 3 1 248 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد جنوب شرقی 1-8 3 2 286 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد شرقی 1-8 2 1 147 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد شمال شرقی 9-12 4 2 351 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد شمال غربی 9-12 4 2 330 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد جنوب غربی 9-12 4 2 323 متر مربع

واحد باغ جهان نما

واحد جنوب شرقی 9-12 4 2 345 متر مربع

کد ملک 1567

لطفا کد ملک را بخاطر بسپاریداطلاعات تماس

دفتر تهران
دفتر تهران
0212645150009155558686

-

.

آمار بازدید این ملک