برج مسکونی پوراندخت ولنجک تهران

جزئیات

  • کد ملک 1583
  • متراژ بنا 24268 متر
  • متراژ زمین 1656 متر
  • پارکینگ: 6 طبقه
  • سال ساخت: در حال ساخت
  • نوع ملک برج مسکونی
  • نوع واگذاری املاک پیش فروش
  • تعداد طبقات: 24
  • تعداد کل واحد: 66
  • واحد در طبقه: 4 و 3 واحدی

لیست واحدهای موجود

عنوان نوع ملک قیمت اتاق مستر متراژ بنا تاریخ تحویل

واحد 11

طبقه اول شمال شرقی 3 1 162 متر مربع

واحد 12

طبقه اول شمال غربی 2 0 151 متر مربع

واحد 13

طبقه اول جنوب شرقی 3 1 188 متر مربع

واحد 14

طبقه اول جنوب غربی 3 1 165 متر مربع

واحد21

طبقات 2-6-10 شمال شرقی 3 1 179 متر مربع

واحد22

طبقات 2-6-10 شمال غربی 2 0 126 متر مربع

واحد23

طبقات 2-6-10 جنوب شرقی 3 1 195 متر مربع

واحد24

طبقات 2-6-10 جنوب غربی 3 1 164 متر مربع

واحد31

طبقات 3-7-11 شمال شرقی 3 1 172 متر مربع

واحد32

طبقات 3-7-11 شمال غربی 2 0 126 متر مربع

واحد33

طبقات 3-7-11 جنوب شرقی 3 1 197 متر مربع

واحد34

طبقات 3-7-11 جنوب غربی 3 1 162 متر مربع

واحد41

طبقات 4-8-12 شمال شرقی 3 1 178 متر مربع

واحد42

طبقات 4-8-12 شمال غربی 2 0 126 متر مربع

واحد43

طبقات 4-8-12 جنوب شرقی 3 1 195 متر مربع

واحد44

طبقات 4-8-12 جنوب غربی 3 1 165 متر مربع

واحد51

طبقات 5-9 شمال شرقی 3 1 182 متر مربع

واحد52

طبقات 5-9 شمال غربی 2 0 126 متر مربع

واحد53

طبقات 5-9 جنوب شرقی 3 1 187 متر مربع

واحد54

طبقات 5-9 جنوب غربی 3 1 165 متر مربع

واحد131

طبقه 13 شمالی 3 3 270 متر مربع

واحد132

طبقه 13 شرقی 3 1 209 متر مربع

واحد133

طبقه 13 جنوبی 3 1 165 متر مربع

واحد141

طبقات 14-18 شمالی 3 3 281 متر مربع

واحد142

طبقات 14-18 شرقی 3 1 217 متر مربع

واحد143

طبقات 14-18 جنوبی 3 1 165 متر مربع

واحد151

طبقه 15 شمالی 3 3 274 متر مربع

واحد152

طبقه 15 شرقی 3 1 219 متر مربع

واحد153

طبقه 15 جنوبی 3 1 163 متر مربع

واحد161

طبقه 16 شمالی 3 3 280 متر مربع

واحد162

طبقه 16 شرقی 3 1 217 متر مربع

واحد163

طبقه 16 جنوبی 3 1 165 متر مربع

واحد171

طبقه 17 شمالی 3 3 270 متر مربع

واحد172

طبقه 17 شرقی 3 1 209 متر مربع

واحد173

طبقه 17 جنوبی 3 1 165 متر مربع

کد ملک 1583

لطفا کد ملک را بخاطر بسپاریداطلاعات تماس

سفیر خانم شمشیری
سفیر خانم شمشیری
0212645150009129101642

-

.

آمار بازدید این ملک