سفیر خانم پاکدل

در مهندسی فروش املاک امید دفتر مشهد

.

اتاق: 3مستر: 1متر: 300

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 300

ویلایی مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی

اتاق: 3مستر: 1متر: 200

آپارتمان مسکونی