تومان 6,700,000,000
تومان 6,700,000,000
  • 3اتاق
  • 1مستر
  • 140متر
قیمت 12,025,000,000
قیمت 12,025,000,000
  • 3اتاق
  • 1مستر
  • 185
  • 3اتاق
  • 1مستر
  • 173متر