22,270,000,000
  • 3اتاق
  • 3مستر
  • 262متر
48,400,000,000
48,400,000,000
اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن
  • 4اتاق
  • 600متر