فروش آپارتمان ۱۷۰ متری شهید صادقی مشهد

مشهد - بلوار سازمان آب (صادقی)
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 170متر
26,000,000,000
 • 2اتاق
 • 1مستر
 • 290متر
شروع قیمت 33,000,000,000
شروع قیمت 33,000,000,000
 • 4اتاق
 • 4مستر
 • 300متر
قیمت کل پروژه 270,000,000,000
قیمت کل پروژه 270,000,000,000
150,000,000,000
150,000,000,000
 • 11اتاق
 • 6مستر
 • 700متر