9,000,000,000
 • ۳اتاق
 • ۲مستر
 • 200متر

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری شهید صادقی مشهد

مشهد - بلوار سازمان آب (صادقی)
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 170متر
شروع قیمت 33,000,000,000
شروع قیمت 33,000,000,000
 • 4اتاق
 • 4مستر
 • 300متر
150,000,000,000
150,000,000,000
 • 11اتاق
 • 6مستر
 • 700متر
18,000,000,000
 • 2اتاق
 • 94متر
قیمت 12,500,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 179متر