اجاره 70 500/رهن
  • 4اتاق
  • 1مستر
  • 550متر
رهن کامل و قابل تبدیل 1
  • 3اتاق
  • 1مستر
  • 300متر
اجاره 12 100/رهن
  • 2اتاق
  • 1مستر
  • 125متر