اجاره 50,000,000 300,000,000/رهن
اجاره 50,000,000 300,000,000/رهن
اجاره 1,000 18,000,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 18,000,000,000/رهن کامل
  • 3اتاق
  • 1مستر
  • 170متر
اجاره 35,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 15,000,000 200,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 10,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
اجاره 1,000 1,800,000,000/رهن کامل
  • 180متر
اجاره 35,000,000 1,000,000,000/رهن
اجاره 70,000,000 800,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 11,000,000 100,000,000/رهن
اجاره 35,000,000 2,500,000,000/رهن
اجاره 20,000,000 100,000,000/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب احمدآباد

شهر مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
اجاره 20,000,000 100,000,000/رهن