45,000,000,000
45,000,000,000
40,000,000,000
95,000,000,000

فروش باغ ویلا شاندیز

مشهد - شاندیز
95,000,000,000
 • 4اتاق
 • 4مستر
 • 1100متر
10,950,000,000
10,950,000,000
 • 3اتاق
 • 1مستر
 • 146متر
34,200,000,000
 • 4اتاق
 • 2مستر
 • 342متر
150,000,000,000
150,000,000,000
 • 11اتاق
 • 6مستر
 • 700متر